Publikacja artykułów sponsorowanych

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi „Rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Treści zawarte w serwisie BizPress.pl nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy nie prezentując konkretnej wyceny instrumentów finansowych oraz nie określając dokładnie ryzyka inwestycyjnego.

Serwis BizPress.pl oraz jego autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury treści w nim zawartych. Każdy użytkownik serwisu, widz i czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Za treści generowane przez użytkowników (user generated content) odpowiedzialność zgodnie z polskim prawem ponosi użytkownik, który je zamieścił. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów opublikowanych przez użytkownika i przechowywanych na stronach serwisu BizPress.pl.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z serwisu, w tym w szczególności za zamieszczone treści naruszające prawo bądź prawa osób trzecich (informacje prasowe, ilustracje, prezentacje, multimedia). Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach serwisu BizPress.pl.

Informacje przedstawione w serwisie BizPress.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji.

Serwis BizPress.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika.

Serwis zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie BizPress.pl oraz za informacje pochodzące od osób trzecich.